ОБУКИ И СТРУЧНИ КОНСУЛТАЦИИ ЗА ХОТЕЛСКО И РЕСТОРАНСКО РАБОТЕЊЕ - во соработка со REGENT HOSPITALITY CONSULTING


Квалитетот на услугата во хотелите и рестораните и покрај целокупната модерна технологија сепак најмногу зависи од човечкиот фактор, односно квалитетот и стручноста на персоналот.

Тренинзите и обуките претставуваат единствен начин со кој вработените константно се унапредуваат и се одржуваат во стручна кондиција, што е од голема важност за нив лично како и за компанијата.

Со оглед на сложеноста на хотелско-ресторанското работење и условите во кој се развива бизнисот во оваа индустрија, Regent Hospitality Consulting ви нуди професионални консултации со цел да го подобрите вашето работење преку следните активности:

 • Консултации во фаза на пред-отвoрање
 • Консултации во фаза на отворање
 • Консултации за подобрување на работењето
 • Oрганизација на работа
 • Регрутација на персонал
 • Едукација и тренинг на вработените
 • Едукација на менаџерскиот тим
 • F&B консултации
 • Изработка на бизнис план
 • Скриен гостин
 • Консултации при воведување на стандарди
 • Консултации пред категоризација на хотелско-угостителски објекти

ЈАВЕТЕ СЕ ВЕДНАШ

и закажете БЕСПЛАТНА анализа на работењето на Вашиот објект

02 3119 615

Преку детално планирање и оперативно менаџерско искуство на тимот составен од високо-професионален кадар, јасно ја дефинираме својата стратегија:

“Остварување на долгорочно партнерство со своите клиенти и надминување на очекувањата на гостите, како главна мотивација во нашиот бизнис”

Сите права задржани © 2019 Regent Media